bloem Lets

We hebben alle mogelijke vragen die je zou kunnen hebben over letsen op een rijtje gezet. Heb je toch nog een vraag, neem gerust contact met ons op.

vragen Lets

1. Wat is Lets Limburg?

Lets Hasselt werd opgericht in maart 1999 door leden van een ecoteam . Eind 1999 deden zij een oproep in de pers en vanaf dan is de groep voortdurend gegroeid. Omdat nieuwe leden al vlug vanuit de hele provincie kwamen en omdat er geen andere groep was in Limburg, werd het Lets Limburg. Lets Limburg is een feitelijke vereniging. Dat werd bevestigd op 30 december 2014 door het ondertekenen van de statuten. Lets Limburg heeft als doel het letsen tussen de leden in de hele provincie aan te bieden en te ondersteunen. Omdat letsen lokaal gebeurt, en omdat daarbij sociale contacten belangrijk zijn, is ons doel om de komende jaren te werken aan deelkernen per regio binnen de Letsgroep Limburg. Het ruime aanbod van alle deelkernen combineren we met dezelfde virtuele munt en het centraal boekhoudingssysteem eLAND . Lets Limburg is geïnteresseerd en actief in andere, bestaande of nieuwe initiatieven die draaien rond gelijkaardige thema’s zoals Repair Cafés, Weggeef- en Kringloophandel, Korte-keten-voeding, Coöperatieven en alle andere acties die vorm geven aan Transitie.

2. Wat is letsen?

Lets is een afkorting die staat voor “Local Exchange and Trade Systeem”, een plaatselijk uitwissel- en ruilsysteem. Het gaat erom dat iedereen wel in iets goed is of iets graag doet. Iedereen wil wel iets gedaan krijgen of is op zoek naar iets. Wij proberen die twee groepen samen te brengen. Lets is een groep van mensen die graag nog iets doen voor elkaar zonder dat er geld aan te pas komt. Eigenlijk is Lets een uitbreiding van het klassieke ruilhandelssysteem waarin mensen diensten uitwisselen: “Ik doe iets voor jou omdat jij iets voor mij gedaan hebt”. Vernieuwend bij Lets is dat we heel veel mensen bij elkaar brengen en dat we het systeem zo organiseren dat het ruilen niet zomaar tussen twee personen beperkt blijft: “ik doe iets voor jou, en jij doet iets voor iemand anders en nog eens iemand anders doet eens iets voor mij en …”. En elke keer als je iets voor iemand doet, of iemand doet iets voor jou, waardeer je elkaar met drepkes, maar daarover straks meer. Laten we eens een voorbeeld bekijken. Ik haat boodschappen doen. An zegt dat ze dat graag voor mij wil doen. Ik vind het niet erg om in de tuin te werken en ik ga bij Steven de moestuin omspitten. Ik heb dus in plaats van boodschappen te doen, wat ik niet graag doe, de tuin omgespit, wat voor mij ontspanning is. En zo is intussen Lies ergens aan het babysitten en Elke brengt Frank naar het vliegveld en Pieter en Karen komen helpen verven en Luk doet fluitend de strijk terwijl Annelies geniet van een massage enzovoort enzovoort….

3. Hoe word ik lid?

Beginnen te letsen is makkelijk: kom een keertje kennismaken op een van onze bijeenkomsten. Je krijgt hier wat extra uitleg, je geeft je naam en adres op, maakt een lijstje met vraag en aanbod en je bent vertrokken. In elke bijeenkomst van Lets-Limburg is er een infosessie voor nieuwe leden. Info hierover vind je op deze website, zie agenda.

4. Wat zijn drepkes?

Letsen draait op de uitwisseling van "drepkes". Als iemand iets voor je doet, geef je die persoon een waardering in “drepkes” volgens een tarief dat je zelf afspreekt. Zoals de euro de munteenheid is van ons economisch system, zo is een drepke de waarderingseenheid van ons lokaal uitwisselsysteem. Het systeem werkt dus op basis van geven en vragen, en de drepkes dienen om het evenwicht tussen die twee te behouden. Wat er bij de ene bijkomt gaat er bij de andere af, sommige leden staan dus in min, andere in plus. We gaan ervan uit dat je voor - om het even welk werk - per uur 20 drepkes betaalt. Je blijft wel vrij om je waardering in een andere verhouding af te spreken; meer of minder geven mag, als je maar samen tot een akkoord komt. Bovendien zijn samen bijvoorbeeld een fietstocht maken, een avondje gezelschapsspelletjes doen of een boek lenen niet zomaar in uren uit te drukken.

5. Hoe zit het met de boekhouding?

Onze letsboekhouding houdt bij hoeveel drepkes er uitgewisseld worden. Elke transactie moet worden ingegeven en sedert 2011 hebben we daarvoor het online programma eLAND. Alle leden hebben toegang tot dat programma via de eLAND website, of via een link vanuit onze website. In eLAND kan je zelf je alle gegevens bijhouden zoals je Lets-administratie, je vraag en aanbod en de vergoedingen in drepkes die je aan een ander lid moet. Als iemand iets voor jou heeft gedaan, dan geef je het aantal drepkes in dat je daarvoor hebt afgesproken, in principe binnen drie dagen. Wie drepkes krijgt, ontvangt een e-mail en iedereen kan op de website op elk moment de stand van zijn drepkes zien . Voor wie niet met de pc overweg kan, is er ook het systeem met papieren bonnetjes. Die worden dan centraal in het systeem ingegeven.

6. Wat moet ik doen als ik in het rood sta?

Letsen is een systeem van geven maar ook van krijgen. Zo zullen er een aantal leden in min staan en een aantal in plus. Dat zorgt voor evenwicht. Dus als je in min gaat, moet je weer drepkes gaan verdienen. Maar ook als je in plus gaat, kun je best je drepkes weer uitgeven zodat andere leden iets kunnen verdienen. Het is belangrijk dat de drepkes rollen, want hoe meer er uitgewisseld wordt, hoe meer er geletst wordt en dat is natuurlijk de bedoeling.

7. Wie doet wat? Vraag en aanbod.

Eén keer per jaar actualiseren we vraag en aanbod in eLAND. Elke Letser geeft daarin een vijftal zaken op die hij/zij vraagt of aanbiedt. Vraag en aanbod staan daar in thema’s gerangschikt. Een paar voorbeelden zijn Bouwklussen, Sport, Tuin, Huishouden, Computers, Talen, Vervoer, Uitlenen materiaal…. Elke letser somt daarin een vijftal zaken op die hij/zij vraagt of aanbiedt. Maar de meeste Letstransacties starten met het sturen van een mail naar alle leden. Mocht je denken dat het Letsen niets voor jou is omdat je niets kan, dan zit je fout. Iedereen heeft wel iets wat hij goed kan of graag doet, en hoe gek ook: er zijn echt wel mensen geïnteresseerd in jouw specifieke aanbod. Leden zonder computer kunnen een vraag-en-aanbodboekje op papier vragen.

8.Wie is wie?

In het eLAND-systeem vind je alle gegevens van alle leden terug zodat je de nodige contacten kan leggen. Om privacy-redenen mogen de gegevens niet buiten de Letsgroep gebruikt of verspreid worden . Je mag die informatie ook niet doorgeven aan een Tupperware demonstratrice of aan een politicus voor de verkiezingen.

9. Zijn er bijeenkomsten?

Elke derde zaterdag van de derde maand (maart, juni, september, december) hebben we een bijeenkomst waarop alle Letsers uitgenodigd zijn. Geïnteresseerden mogen hier vrijblijvend een kijkje komen nemen. Meestal gaat deze bijeenkomst gaat door in een zaaltje van Het Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28, Hasselt (vlakbij de Provinciale Bibliotheek en het Kolonel Dusartplein) We komen bijeen om het Letsen te stimuleren en om onze ervaringen te vertellen. Je kan een nieuwe vraag of aanbod meedelen aan de groep, je kan er contacten leggen en afspraken maken. Verder komen er ook een aantal agendapunten over het LETS-systeem aan bod. De vergaderingen zijn niet verplicht, je kan gerust letsen zonder naar de vergaderingen te gaan. De bijeenkomsten zijn wel interessant om andere letsers te leren kennen. Eénmaal per jaar is er geen vergadering maar een feest. Dat LETS-feest wordt georganiseerd door de Letsers zelf: heb je inspiratie of energie, laat gerust iets weten.

10. Iets meer over de kerngroep.

De kerngroep is onze vereniging, ze bereidt de agenda voor de bijeenkomsten voor en zorgt dat het letsen op een goede manier kan verlopen. Je kan bij de kernleden ook terecht met je vragen. Een lijst van de kernleden met hun contactgegevens vind je op deze website. Leden die een Lets@Home willen organiseren nemen best contact op met één van de kernleden. De kerngroep streeft ook naar één afgevaardigde van elke deelregio’s in het bestuur van de vereniging.

11. Hoe stop ik ermee?

Wil je uit het systeem stappen, dan vragen we dat je je saldo aanzuivert tot nul of positief. Verder een simpel seintje en je wordt van de volgende lijst geschrapt. Als je geen lidgeld meer betaalt, gaan we ervan uit dat je uit het systeem stapt, en verdwijnt je naam ook uit de volgende ledenlijst.

12. Hoeveel lidgeld moet ik betalen?

Het lidgeld bedraagt €8 per jaar. Bovendien draagt elk lid 10 drepkes per jaar bij voor de algemene werking. Het bedrag van het lidgeld kan elk jaar herzien worden, afhankelijk van de situatie.

13. Zijn er afspraken waaraan iedereen zich moet houden?

Er zijn inderdaad een aantal afspraken die gaandeweg tot stand zijn gekomen. A. Er zijn grenzen aan het aantal drepkes dat je kan uitgeven of sparen. Je mag niet dieper in het rood gaan dan 200 drepkes. Je mag ook niet meer dan 500 drepkes opsparen. Wanneer je een tijdje letst, kan je ondergrens verruimd worden tot 500 drepkes onder nul. Wanneer je besluit om niet langer lid te blijven zorg je ervoor dat je drepkesstand positief is of op nul staat B. Ook om het vervoer te vergoeden, zijn er afspraken. Als je rijdt voor iemand, betaalt die persoon je benzine en vergoedt je in drepkes voor de tijd die je er hebt ingestopt. Pas op: als je onderweg bent om bij iemand te gaan letsen, word je voor die tijd niet betaald. C. Als je materiaal leent, ben je er uiteraard voorzichtig mee. Want potje breken is potje betalen. Maak altijd duidelijke en klare afspraken. D. We hebben vanaf 2017 een speciale verzekering voor LETS, maar voor vele gevallen kan een beroep gedaan worden op de familiale verzekering. E. Naar buiten treden helpt ons groeien, maar toch liefst geen privé-initiatieven voor contact met de pers. Dat doen we enkel na overleg. F. We beschermen mekaars privacy. Contactgegevens van de leden, beschikbaar in eLAND, blijven alleen voor intern LETS-gebruik.

14. Hoe kan je iemand van de groep contacteren?

Wil je meer weten over LetsLimburg dan ben je altijd welkom op één van onze bijeenkomsten (Zie Agenda). Mailen kan ook naar info@letslimburg.be

15. Waar wonen de leden?

Lets-Limburg wil in heel Limburg vertegenwoordigd zijn. Het grootste aantal leden woont in Midden-Limburg, maar het is de bedoeling is ook in de andere regio's uit te breiden.